“Een word maklik oorwin, maar twee kan ’n aanval keer. Om nie eens van drie te praat nie. ’n Driedubbele tou breek tog nie maklik nie”

Prediker 4:12

Ontstaan

Die stigterslede van Vir Jesus het ‘n dringendheid ervaar om ‘n positiewe bydrae te lewer teen die afvallige toestand waarin ons samelewing hom tans bevind.

Veral verbrokkelinde huwelike en gesinne het hulle diep geraak.

Die enigste hoop is die liefde van Jesus Christus.

Die stigters het die leiding van die Heilige Gees ervaar om veral betrokke te raak in huwelike.

Om die liefde, vergifnis en hoop van Jesus aan paartjies te bring. Om hulle opnuut te laat besef dat hulle in ‘n verbond met mekaar staan.

Die naam “Saam vir Jesus” wys na manne en vroue wat in die huwelik saam in Christus gevoeg is, om Sy liefde ook in hulle gesinne en teenoor ander uit te leef.

Visie

Die visie van VIR JESUS is om ons samelewing oor kerk grense heen op te roep om tot God terug te keer.

Om dit te kan verwesenlik moet ons begin by die huwelik wat die basis vorm van gesinne en verhoudinge.

‘n Gesonde huwelik, beteken ‘n gesonde gesin wat ‘n gesonde samelewing beteken!

Die huwelik wat n verbond is tussen man en vrou dien as model van ons verhouding met Jesus Christus.

Ons wil egpare leer om op gees, siel en liggaams vlak te verbind (Pred 4:9-12), met die leuse “dat ek en my huis die Here sal dien”

Pare word aangemoedig om weer op hulle beurt hulle roeping te ontdek en sodoende die blye Boodskap uit dra!

Tot HY kom!!

Missie

Die missie van Vir Jesus is om deur die hou van naweek kampe, klein groepe (7 pare) te bedien.

So n naweek bestaan uit aanbidding, lesings, saamgesels, speletjies en een tot een bediening.

Hierdie kampe word aangebied ter voorbereiding, verryking of herstel van verhoudings tussen man en vrou, verloof of getroud.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt