“Respekteer die huwelik in alle omstandighede.

Wees getrou aan julle huweliksmaats.”

Heerbrews 13:4

df70cd_4df71bbbf01f4bf29d966302d3c0d31d_mv2

Verwelkoming

Die visie van VIR JESUS is om ons samelewing oor kerk grense heen, op te roep om tot God terug te keer.

Om dit te kan verwesenlik moet ons begin by die huwelik wat die basis vorm van

gesinne en verhoudings in jou gesin.

‘n Gesonde HUWELIK, beteken ‘n gesonde GESIN wat ‘n gesonde SAMELEWING beteken!

Die huwelik wat ‘n verbond is tussen man en vrou dien as model van ons verhouding met Jesus Christus.

Ons wil egpare binne die huwelik gees, siel en liggaam aan mekaar verbind.

Sulke pare word aangemoedig om weer op hulle beurt  na hul gesinne, families en vriende te gaan

met die boodskap van vergifnis en hoop tot Hy kom!

df70cd_33da22c72e4846189280ee8a55605bbb_mv2_d_3840_2560_s_4_2

info@virjesus.co.za

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt