93a697adefd54ce98078a9c02a685067

INFORMASIE

df70cd_9551decc53fd4c05ab279adafa639d57_mv2

In Eségiël 22:29 word God se volk aangekla, dit is asof hierdie aanklag net sowel aan ons samelewing van vandag gerig kan word.

In vers 30 sê God:

Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor My aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar ek het niemand gevind nie.

…vir Jesus manne gaan poog om deur gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, manne te leer om eerstens ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus te hê, tweedens, ware manne vir hul vrouens te wees en vaders vir hul kinders te wees.

Sodoende wil ons hê God moet kan sê…

Ek het manne gevind!

Op ons mannekamp help ons manne op te rig en lei na God se wil. Op ‘n veilige, vertroulike manier help ons julle om ontslae te raak van die bagasie van die verlede en Jesus gee jul kans vir ‘n splinter nuwe begin.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt