df70cd_cc38860672ac43eabadc49666fe70f02_mv2

VERLOOF VIR JESUS

Die belangrikste boustene vir verloofdes voor hulle in die huwelik voor God tree

Staan op trou, wat nou?

Die huwelik is geinsinieer in die Hart van God en die sleutel tot ‘n suksesvolle huwelik is in Sy Woord.

Die huwelik is ‘n verbond tussen man en vrou waar God die termes opstel en waarin albei huweliksmaats veilig is, mits beide huweliksmaats Sy termes nakom.

Jou huwelik is ‘n weerspieeling van jou verhouding met Christus.

Die huwelik lê God baie na aan die Hart en dit is duidelik in die Bybel sigbaar waar Hy oor die huwelik praat.

​Tydens die VERLOOF VIR JESUS kamp gaan ons direk na God se Woord om in diepte kennis te kry van Sy doel vir jou huwelik en Sy termes vir ‘n suksesvolle huwelik.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt