df70cd_1b9ccf1cd3da464390f4fecf4785dc48_mv2

GESINNE VIR JESUS

Jesus se wenresep met jou rol en doel as ouers, leier en steunpillaar vir jou gesin

Een van die grootste uitdagings is om jou gesin gelukkig en heel to hou.

Gesinne is vir God baie belangrik en jou kinders se emosionele veiligheid begin by jou die ouers se kwaliteit huwelik.

Man en vrou word deur God saamgevoeg​

Die moeilikste plek om ’n Christen te wees, is by die huis.

Die gesin het basies dieselfde doel as die gemeente (met sy wyke). Dit gaan om dieselfde sorg, net meer intensief en in nouer konteks. Die vader en moeder vorm saam `n verlengarm vir die gemeentelike sorg.

Ouers moet kanaal wees vir die sorg wat God aan hulle wil gee.

Kinders is aan ouers gegee om lief te hê, te beskerm en volgens die wil van God groot te maak.

​Op ons gesinskamp help ons julle met so ‘n verbintenis. Op ‘n veilige, vertroulike manier help ons julle om ontslae te raak van die bagasie van die verlede en Jesus gee jul kans vir ‘n splinter nuwe heel begin – Jou gesin vir Jesus.

Ons Missie

WhatsApp Gilda: 083 805 7817
E-pos: info@virjesus.co.za

Kloppersbos 128
Deel 9/10
Distrik Pretoria

    df70cd_47020e1bdaca4bdd84b52a3c882ee1d6_mv2
    df70cd_c014120297274d10b3f809ff89f4988b_mv2
    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt